Bazy online

Program Wiedza on-line - Więcej ...

Biblioteka
Wyższej Szkoły Ekonomicznej
w Białymstoku

Regiony Wschodniej Polski - Więcej ...

Wirtualna Biblioteka Nauki - Więcej ...

Infor Lex: Biblioteka - Więcej ...

Baza Publikacji i Recenzji
na temat globalnego rozwoju
udostępniona przez
Polską Akcję Humanitarną

Baza publikacji PAH - Więcej ...

Directory of Open Access Journal - Więcej ...


Wirtualna Biblioteka Nauki

Dostęp: wyłącznie z komputerów sieci WSE

Dostęp do zasobów elektronicznych Elsevier, Springer, Web of Knowledge, baz Ebsco oraz czasopism Nature i Science w ramach ogólnokrajowych licencji akademickich.

Wejście do baz: http://wbn.edu.pl/


Infor Lex: Biblioteka

Dostęp: na login i hasło z komputerów w Bibliotece WSE

Wyspecjalizowany, codziennie aktualizowany serwis dla osób zainteresowanych finansami, podatkami i księgowością, a także płacami czy kadrami w firmie. Zawiera:

 • artykuły, porady, obszerne opracowania kompleksowe z 28 tytułów czasopism INFOR-u , m.in.: Biblioteka Księgowego, Biuletyn MSSF, Biuletyn Rachunkowości, Biuletyn VAT, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Dziennik Gazeta Prawna, Monitor Księgowego, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Personel i Zarządzanie, Poradnik Gazety Prawnej, Poradnik Organizacji Non-Profit, Rachunkowość Budżetowa, SerwisBHP i inne
 • komplet ujednoliconych aktów prawnych (wraz z wersjami czasowymi od 2000 r.) z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, a także dzienniki urzędowe ministrów i urzędów centralnych
 • orzecznictwo SN, TK, NSA
 • olbrzymi zbiór interpretacji organów podatkowych
 • akty prawne (format PDF) z dzienników urzędowych Unii Europejskiej
 • uzasadnienia i projekty ustaw, rozporządzeń itp., umów międzynarodowych, orzeczeń TK
 • aktywne formularze i wzory
 • kalkulatory, bazy teleadresowe, wskaźniki i stawki

Wejście do bazy: www.inforlex.pl


Baza Publikacji i Recenzji na temat globalnego rozwoju
udostępniona przez Polską Agencję Humanitarną

Baza zawiera recenzje podręczników i głównych publikacji dla określonych obszarów tematycznych studiów nad rozwojem, linki do książek i artykułów on-line oraz materiały multimedialne (filmy edukacyjne, zapisy wykładów, itp.). Korzystanie z zasobów bazy ma charakter nieodpłatny i nie wymaga dalszych działań w celu uzyskania zgody na wykorzystywanie.

Wejście do bazy: www.pah.org.pl/publikacje


Directory of Open Access Journal (DOAJ)

Serwis naukowych czasopism elektronicznych w wolnym dostępie zawierający ponad 5000 t0ytułów z zakresu dyscyplin akademickich:

 • biologii
 • chemii
 • fizyki
 • matematyki
 • techniki
 • nauki o Ziemi
 • językoznawstwa
 • literaturoznawstwa
 • sztuki
 • historii
 • socjologii
 • nauk politycznych
 • psychologii
 • filozofii
 • religii
 • edukacji
 • zarządzania

W ponad 2300 tytułach możliwe jest przeszukiwanie na poziomie artykułu.

Wejście do bazy: http://www.doaj.org/


 Program Wiedza on-line

Ogólnopolski  projekt "Bankowość * Finanse * Samorząd - Wiedza on-line", organizowany przez Związek Banków Polskich i Wydawnictwo Centrum Prawa  Bankowego i Informacji zapewnia studentom oraz pracownikom naukowym bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji uznanych czasopism fachowych: 

 • "Miesięcznik Finansowy BANK"
 • "Nowoczesny Bank Spółdzielczy"
 • "Finansowanie Nieruchomości"
 • "Kurier Finansowy"

W pismach wypowiadają się specjaliści, przedstawiciele biznesu, nauki i polityki gospodarczej. Pracę z tekstem ułatwia możliwość wyszukiwania, zaznaczania, robienia notatek oraz drukowania wybranych fragmentów. 

Aby skorzystać z Programu wystarczy zarejestrować się na stronie www.alebank.pl i otrzymać dostęp do: 

Studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz nauczyciele akademiccy mogą dokonać bezpłatnej rejestracji, korzystając z odpowiedniego linku "zarejestruj się".

Należy pamiętać o wybraniu odpowiedniego typu konta na stronie rejestracji: "Student", "Nauczyciel akademicki" lub "Słuchacz studiów podyplomowych".

Wejście do bazy: www.alebank.pl