E-booki WSE

W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki

Tom 1. Upowszechnianie wiedzy w warunkach gospodarki elektronicznej

pod red. Bogumiły M. Powichrowskiej
Białystok 2014
Wydawnictwo WSE
ISBN 978-83-61247-61-6

Skorzystaj bezpłatnie

W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki

Tom 2. Publikacje elektroniczne w nauce i praktyce

pod red. Bogumiły M. Powichrowskiej
Białystok 2014
Wydawnictwo WSE
ISBN 978-83-61247-62-3

Skorzystaj bezpłatnie

W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki

Tom 3. Doświadczenia we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w krajach Europy Wschodniej

pod red. Aleksandra  Prokopiuka
Białystok 2014
Wydawnictwo WSE
ISBN 978-83-61247-63-0

Skorzystaj bezpłatnie

Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania
pod red. Bazylego Poskrobki
Białystok 2012
Wydawnictwo WSE
ISBN 978-83-61247-17-3

Skorzystaj bezpłatnie

Aktywizacja zawodowa osób po 50. roku życia. Dobre praktyki z Włoch. Tom III
dr Cecylia Sadowska-Snarska
Białystok 2012
Wydawnictwo WSE
ISBN 978-83-61247-55-5

Skorzystaj bezpłatnie

Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki polskiej
pod red. Marii Czyżewskiej
Białystok 2012
Wydawnictwo WSE
ISBN 978-83-61247-54-8

Skorzystaj bezpłatnie

Rocznik 2011

Rocznik 2010

Rocznik 2009

Rocznik 2008

Rocznik 2007

Rocznik 2006 i wcześniej